Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-11-20 11:27:54 listopad / Zarządzenie Nr 1411/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 11:24:12 listopad / Zarządzenie Nr 1410/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 11:17:32 listopad / Zarządzenie Nr 1409/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 10:57:58 listopad / Zarządzenie Nr 1408/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 10:46:05 listopad / Zarządzenie Nr 1407/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 10:30:41 listopad / Zarządzenie Nr 1406/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 10:21:34 listopad / Zarządzenie Nr 1405/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 982/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 10.01.2017r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy – tj. maksymalnie na okres do 4 lat ze zmianami Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 10:14:18 listopad / Zarządzenie Nr 1404/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 10:03:51 listopad / Zarządzenie Nr 1403/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 20.11.2017r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tarnowskie Góry na 2017 rok Aleksandra Krus Publikacja artykułu
2017-11-20 09:00:20 uchwała / Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowskie Góry na lata 2018-2024 Dominika Krawczyk Publikacja artykułu