Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-22 10:42:58 Sesje Rady Miejskiej, posiedzenia Komisji Rady Miejskiej / Posiedzenie Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Joanna Jabłońska-Kacy Publikacja artykułu
2018-01-22 09:54:41 Nieruchomości niezabudowane / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z a p r a s z a do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli sąsiednich nieruchomości położonych przy ul.Obwodnica Iwona Cuda Publikacja artykułu
2018-01-22 09:47:43 Nieruchomości zabudowane i lokale / Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry zaprasza do udziału w przetargu ustnym nieograniczonym (licytacja) Urszula Chyra Publikacja artykułu
2018-01-22 09:39:08 Nieruchomości zabudowane i lokale / BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY z a p r a s z a do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym do właścicieli nieruchomości położonej przy ulicy Żwirki i Wigury 3 Urszula Chyra Publikacja artykułu
2018-01-22 08:25:20 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Bobrowniki Śląskie – Piekary Rudne w Tarnowskich Górach w rejonie ulic Króla Jana Kazimierza, Kazimierza Jagiellończyka i Królowej Jadwigi. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2018-01-18 13:58:35 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika przy ul. Bytomskiej (w drodze nr 911), zarurowania rowu otwartego przydrożnego z budową przykanalików deszczowych oraz przebudową słupa napowietrznej sieci rozdzielczo – oświetleniowej n/n w sołectwie Orzech - Gmina Świerklaniec – na części działek nr : 865/6; 180/4. Małgorzata Twardowska-Peteja Edycja artykułu
2018-01-18 13:52:47 Ogłoszenia i komunikaty / Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy chodnika przy ul. Bytomskiej (w drodze nr 911), zarurowania rowu otwartego przydrożnego z budową przykanalików deszczowych oraz przebudową słupa napowietrznej sieci rozdzielczo – oświetleniowej n/n w sołectwie Orzech - Gmina Świerklaniec – na części działek nr : 865/6; 180/4. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2018-01-18 09:41:00 Plan postępowań o udzielenie zamówień / Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego na 2016 rok. Agnieszka Wątorek Edycja artykułu
2018-01-17 14:17:44 Komisja Budżetowa (KB) / Protokół Nr 43/2017 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetowej i Komisji ds. Ochrony Środowiska w dniu 25 października 2017 r. Aleksandra Korbel Publikacja artykułu
2018-01-17 13:05:47 Komisja ds. Ochrony Środowiska (K ds. OŚ) / Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 25 października 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu