Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-26 11:20:03 Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień / Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach - część nr 4 Katarzyna Dichta Publikacja artykułu
2017-09-26 09:17:53 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Repty Śląskie w Tarnowskich Górach w rejonie ulic: Ks. H. Renka, Jaworowej, J. Waliski, W. Witosa, Kamiennej, Repeckiej, Długiej, Myśliwskiej, S. Staszica wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Małgorzata Twardowska-Peteja Publikacja artykułu
2017-09-26 09:05:42 Ogłoszenia i komunikaty / Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży składnika majątku ruchomego Magdalena Michalska Publikacja artykułu
2017-09-26 08:58:42 wrzesień 2017 / Zarządzenie Nr 1321/2017 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 25.09.2017 r. w sprawie sprzedaży samochodu służbowego oraz powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż samochodu służbowego marki Renault Kangoo o numerze rejestracyjnym STA 11YM rok produkcji 2006. Magdalena Michalska Publikacja artykułu
2017-09-26 08:06:48 Jednostki Organizacyjne Gminy / Jednostki organizacyjne gminy Aleksandra Nigiel Edycja artykułu
2017-09-25 16:24:06 Ogłoszenia i komunikaty / SPON "Pomocna Dłoń" Mały Grant - Zajęcia dogoterapeutyczne .... Joanna Kaminska Publikacja artykułu
2017-09-25 16:06:57 Komisja Rewizyjna (KR) / Protokół Nr 35/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 29 maja 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-09-25 16:06:26 Komisja Rewizyjna (KR) / Protokół Nr 34/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 08 maja 2017 r. Jacek Ogłodek Publikacja artykułu
2017-09-25 14:29:36 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia równej lub przekraczające kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Tarnowskie Góry Agnieszka Wątorek Edycja artykułu
2017-09-25 13:23:18 Przetargi nieograniczone o wartości zamówienia równej lub przekraczające kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp / Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnowskie Góry i gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji w ramach wspólnej dostawy energii elektrycznej na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego Agnieszka Wątorek Edycja artykułu